3.1.

3.1 De kinderen van onze stamouders Nicolas en Marie Beaumont – Delgle

1ste Generatie   Nicolas Beaumont (582) x Marie Delglehe (583)

 1ste Generatie

Nicolas Beaumont (582) is geboren ongeveer 1700 in Doudeville (Fr) en overleden op een onbekende datum. Hij huwde Marie Delglehe (583) op 26 jan. 1733 in Soumagne (B).

 2de Generatie (Kinderen)

  1. François Baumont (1552) is geboren op 12 jul. 1733 in Soumagne (B) en overleden op een onbekende datum.
  2. Pierre François Beaumon (590) is geboren op 29 jan. 1735 in Visé (B) en overleden op een onbekende datum.
  3. Antoine Beaumont (584) is geboren op 3 feb. 1737 in Soumagne Soumal (B) en overleden op 2 mrt. 1817 in Geleen (Nl).
  4. Nicolas Boumon (234) is geboren op 30 jan. 1741 in Soumagne (B) en overleden op 23 okt. 1797.
  5. Claes Boumon (630) overleden 19 maa 1775 in Geleen (Nl).
  6. Joanna Baumont (658) is geboren 1 maa 1743 in Maastricht en overleden op een onbekende datum.

3.1.1.   Francois (1552)

Francois is vermoedelijk de oudste zoon van het echtpaar Beaumont x Delglehe. Hij wordt geboren te Soumagne op 12 juli 1733.

Bewijs afstamming:  Bijlage 100: geboorte Francois Beaumont 1733. Geboortevermelding (als foto in MyHBuilder). In het geboorteregister van Soumagne wordt de geboorte van Francois als zoon van Nicolas en Marie Beaumont – Delglehe dus duidelijk vermeld.

Als jongeman trekt hij vermoedelijk langs de Maas stroomafwaarts.  Het is zelfs niet erg ver en het is een traject dat handelaars, leurders en vakmannen volgen om hun diensten aan te bieden.

Francois huwt vermoedelijk 3 maal:

Volgens de chronologie van de feiten zou zijn levensloop de volgende kunnen zijn:

Huwelijk met Geboorte plaats kinderen
1760 jan 24 Maria Elisabetha Pelsers Krawinckel Geleen
1760 Krakel Geleen Mari Catrin Bouman
1763 Krawinckel Geleen Maria E Bomon
1765 Krawinckel Geleen Antonius Boumon
1766 Krawinckel Geleen Joanna Boumon
1770 Krawinckel Geleen Nicolas Boumon
1773 Krawinckel Geleen Arnoldus Boumon
Voor 1776 Anna Marie Dupont Soumagne
1776   Soumagne Anne Marie Beaumont
Voor 1779 Maria Elisabeth Ronden Krawinckel Geleen
1779   Geleen Theodore Boijmont
1781 Geleen Frans Beaumont
1783 Krawinckel Geleen Peter Nicolaus Boijmon

1ste huwelijk

Op 24 januari 1760 trouwt hij in Geleen met Maria Elisabeth Pelsers (591) uit Geleen Krawinkel. (zie ook VI. 6 Krawinkel – Geleen)Huwelijk

Bijlage 101: huwelijk Boumon x Pelzer

Het echtpaar krijgt 6 kinderen.

Het bewijs dat deze Francois de zoon is van Nicolas en Marie Delglehe vinden wij in de huwelijksakte van zijn dochter Maria Elisabetha Bomon, waar in de transcriptie vermeld staat dat Francois afkomstig is uit Herve en zijn echtgenote uit Krawinkel (een gehucht van Geleen), als bijlage 102.

Soumagne ligt in het hart van ‘le pays de Herve’ en wel vlak naast het gehucht of dorp Herve, zodat een verwijzing op de doopakte wel een duidelijke indicatie is dat dit ‘onze Francois’ is.

Ook in de doopakte van de dochter Joanna Boumon is Mari Delglejfe aanwezig, de moeder (Marie Delglehe) van Francois als bijlage 103

Herve (Waals: Heve; Limburgs: Herf) is een stad in de provincie Luik in België. De stad telt ruim 17.000 inwoners

2de huwelijk met Anne Marie Dupont (1553)

Bijlage 104 geboorte Anne Marie Beaumont

In het geboorteregister van Soumagne wordt de geboorte van Anne Marie Beaumont (°1776) vermeld als dochter van Francois en Anne Marie Dupont.  Francois zou dus terug naar Soumagne getrokken zijn. Vreemd! Of heeft hij ze toch rond Maastricht leren kennen, vermits in en rond Maastricht vele Dupont ’s wonen.  Van zijn echtgenote Anne Marie Dupont kan ik geen spoor meer vinden.  Anne Marie zou het enig kind zijn van het echtpaar kunnen zijn..

3de Huwelijk met Maria Elisabeth Ronden (2844)

Een 3de huwelijk is in die tijd geen uitzondering zoals wij eerder reeds schreven.   Dit gebeurt evenwel enkel als de vorige echtgenote sterft.

Voor dit huwelijk houd ik het weer bij een vermoeden.  Francois trekt terug naar Geleen. Hij is er gekend als Boijmont Francis. Zijn relatie met Maria E Ronden blijkt uit de geboorteakte van zijn zoon Theodorus Boijmont (2851) (bijlage 116).

Theodorus is avunculus (latijn voor moedersbroer) (bijlage 117) van Maria Elisabetha Beaumont (1793), die op haar beurt de dochter is van Francois Beaumont x Ronden.

Als Theodordus een broer is van Maria Elisabetha, dan hebben zij de zelfde vader (Francois), maar zij hebben niet dezelfde moeder.  De moeder van Theodorus is Maria Elisabeth Ronden.  De moeder van Maria Elisabetha is Maria Elisabeth Pelzers

Met de naam nemen ze het in Geleen ook niet zo nauw.   In de huwelijksakte van Theodorus (Bijlage 118) heet Theodorus Boijmont en zijn vader BeaumontHet is dus een Beaumont.

Het echtpaar krijgt 3 kinderen:

  • Theodoor °1779 (2847)
  • Frans ° 1781 (2848)
  • Peter Nicolas °1786 (2846)

De naam gaat bij de eerste 2 kinderen over van Boijmont in Beaumont.  (Bijlage 119). Zijn kinderen zijn meisjes, zodat deze naam verdwijnt.

3.1.2. Pierre Francois (590)

Bewijs afstamming:  Bijlage 104 geboorte Pierre Francois Beaumont 1735

Geboortevermelding (als foto in MyHBuilder).  In het geboorteregister van Soumagne wordt de geboorte van Pierre Francois als zoon van het echtpaar Beaumont x Delglehe gemeld.

Geen verdere gegevens gekend.

 3.1.3. Antoine (584)

Bewijs afstamming:  Bijlage 105 geboorte Antoine Beaumont °1737.

Geboortevermelding:  in het geboorteregister van Soumagne wordt de geboorte van Antoine als zoon van het echtpaar Beaumont x Delglehe gemeld.

Antonius is overleden in Geleen. Hij werd 81 jaar. Op de overlijdensakte worden zijn ouders vermeld als Beaumont Nicolaas en Dinglaer Maria. Zijn geboorteplaats is Soumal (???), ondertussen weten wij dat dit Soumagne (B) is.   als bijlage 106 overlijden Antonius Beaumont.  Zijn overlijdensakte vermeldt niet zijn echtgenote, wel zijn ouders.  Verder lezen wij dat hij akkerman van beroep was.

Antoine of Antonius huwt 2 maal:

Huwelijk met Geboorteplaats kinderen
1756 okt 14 Lenerts Marijcken ?
1757 Geleen Nicolaas Beaumont
1759 Geleen Paulus Boumon
1762 Geleen Francis Beaumont
1765 Geleen Jacobus Beaumont
1766 Geleen Antonius Boumon
1771 Geleen Ludovic Bomon
1774 Geleen Anne Maria Bomon
1788 jun 17 Anna Margaretha Neijsten Geleen

1ste huwelijk met Lenerts (585): als bijlage 110

Een aanwijzing dat Antoine, die met Lenerts trouwt, de zoon is van Nicolas Beaumont en Marie Delglehe vinden wij in de geboorteakte (bijlage 111) van de Nicolas, de zoon van Antoine. Op deze akte wordt Nicolas Bomon als getuige vernoemd. Ik vermoed dat dit de grootvader van Nicolas is en dus de vader van Antoine. Het kan ook zijn broer zijn, zie hierna.  Alle 3 krijgen ze de familienaam Bomon. In het Geleen tussen die jaren zijn geen andere Beaumont ’s gekend, zodat ze wel familie moeten zijn.

2de huwelijk met Nijesten (646): als bijlage 112

Om dezelfde reden, namelijk dat er geen Beaumont’s in Geleen leefden buiten de ons bekenden,  is Antonius Beaumont waarschijnlijk ook de echtgenoot van Anna Margaretha Neijsten. Het paar trouwde in 1788 op gevorderde leeftijd en kreeg geen kinderen.

3.1.4. Nicolas (234)

Nicolas is een stamvader van alle Bemong ‘s, daarom vermelden wij hem in het blauw . Op zijn nakomingen komen wij terug in Deel 3.2.

Bewijs afstamming: Bijlage 112 geboorte Nicolas. Geboortevermelding: In het geboorteregister van Soumagne wordt de geboorte van Nicolas als zoon van het echtpaar Beaumont x Delglehe gemeld.

3.1.5. Claes Boumon (630)

Een vermoeden: van Claes Boumon duikt op als getuige bij het huwelijk van Antonius Boumon, zoon van Antonius Bouman x Marijke Lennertz  als bijlage 121.  Hij zou dus de broer kunnen zijn van de vader van de bruidegom.   Elf jaar later op 19 maart 1775 sterft hij ‘als senior’, zoals vermeld staat op de overlijdensakte als bijlage 120.  Wij weten ook dat hij getrouwd was met Maria Elisabeth Delyliase (631). Beiden zijn gestorven in Geleen (Nl).

Claes zou ook familie kunnen zijn omdat de naam Boumon slechts in onze familie voorkomt in Geleen en de naam van zijn vrouw een synoniem is van Delglehe.   Het zouden dus 2 huwelijken kunnen zijn van 2 broers met 2 zussen.

3.1.6. Joanna Baumont (658)

Bewijs afstamming: bijlage 114 geboorte Joanna Baumont

Geboortevermelding in het geboorteregister van Soumagne wordt de geboorte van Jopanna als zoon van het echtpaar Beaumont x Delglehe gemeld.

Van Joanna is mij verder niks bekend.